Priser

Priser

Hos LUX Elektro har vi fokus på at du som kunde skal betale for god kompetanse, lang holdbarhet og garanti via våre timessatser. Vi har derfor konkurransedyktige priser på materiell sammnelignet mot andre elektroinstallatører, slik at vi alltid er av de beste på sluttsummen for oppdraget.

For mindre oppdrag som varer 1 arbeidsdag eller mindre utøfrer vi oppdrag etter medgått tid og materiell. Vi gir gjerne uforpliktende estimat i forkant.


For oppdrag av litt størrelse så anbefaler vi å be om en fast pris for oppdraget. Dette gir deg som kunde en trygghet i hva totalkostnadene vil være.
Vi er alltid konkurransedyktige på totalpris for et oppdrag, og matcher gjerne konkurrerende tilbud. Ta kontakt for befaring.

Eks. mva

Ink. mva

Oppmøte med servicebil i Follo

400

500

Oppmøte med servicebil utenfor Follo

600

750

Samsvarserklæring, dokumentasjon og opplastning til Boligmappa.

400

500

Timepris pr. montør

850

1062.50

Timepris pr. lærling

500

600
Minstepris for arbeidstid.

1700

2125

Utrykningstillegg utenfor normal åpningstid for oppmøte samt 15 minutter feilsøk hos kunde. (Deretter vanlige timessatser med 100% tillegg.)

4000

5000

Informasjon:

  • Av medgått tid til arbeidsoppdrag medregnes en hver tid medgått til oppdraget. Dette inkluderer reisetid til og fra kunde, tid til dokumentasjon og ordrehåndtering samt bestilling og skaff av benyttede varer.
  • Gjeldene priser er kun ved oppdrag med komplett leveranse av arbeidstid og materiell via LUX Elektro AS med unntak av enkelte produkter som taklamper og produkter som normalt ikke besørges via elektriker. Ønskes det montert installasjonsmateriell levert av kunden selv, gjelder egne priser og vilkår.