Priser

Priser

  • Hos LUX Elektro har vi fokus på at du som kunde skal betale for god kompetanse, lang holdbarhet og garanti. Vi har derfor konkurransedyktige materiellpriser, slik at vi alltid er av de beste på sluttsummen for oppdraget.

  • For mindre oppdrag som varer 1 arbeidsdag eller mindre utfører vi oppdrag etter medgått tid og materiell. Vi gir gjerne uforpliktende prisestimat i forkant.

  • For oppdrag av litt størrelse så anbefaler vi å be om fast pris for oppdraget. Dette gir deg som kunde en trygghet i hva totalkostnadene vil være.

  • Vi er alltid konkurransedyktige på totalsum for et oppdrag, og matcher gjerne konkurrerende tilbud.

Eks. mva

Ink. mva

Oppmøte med servicebil i Follo

500

625

Oppmøte med servicebil utenfor Follo

700

875

Samsvarserklæring, dokumentasjon og opplastning til Boligmappa.

400

500

Timepris pr. montør

880

1100

Timepris pr. lærling

500

625
Minstepris for arbeidstid.

1760

2200

Utrykningstillegg utenfor normal arbeidstid for oppmøte samt 15 minutter feilsøk hos kunde. (Deretter vanlige timessatser med 100% tillegg.)

4000

5000

Informasjon:

  • Av medgått tid til arbeidsoppdrag medregnes en hver tid medgått til oppdraget. Dette inkluderer reisetid til og fra kunde, tid til dokumentasjon og ordrehåndtering samt bestilling og skaff av benyttede varer.
  • Gjeldene priser er kun ved oppdrag med komplett leveranse av arbeidstid og materiell via LUX Elektro AS med unntak av enkelte produkter som taklamper og produkter som normalt ikke besørges via elektriker. Ønskes det montert installasjonsmateriell levert av kunden selv, gjelder egne priser og vilkår.