Elkontroll

Elkontroll bolig

Boligen din trenger anbefalt tilsyn av det elektrikse anlegget hvert 5. år og ikke minst ved eierskifte.

LUX Elektro er DNV-sertifisert for boligkontroll iht NEK405-2.


Hva er elkontroll?

En elkontroll er en kontroll der boligens elanlegg sjekkes iht NEK405-2 sine krav og kan gi deg rabatt på forsikringen. Denne kontrollen må ikke forveksles med tilsynskontroll fra Det Lokale Eltilsyn, som er en tilfeldig stikkprøvekontroll som utføres hvert 20. år. I løpet av denne perioden har boligen ofte skiftet eier og fått utført arbeider på elanlegget flere ganger.
Elkontroll tar ca 1-2 timer i en normal bolig.

En elkontroll er ikke en eltakst, som er mere omfattende.


Hva utføres?

  • Kontrollmålinger av jordfeil og jordingsforbindelser.
  • Termografering og sjekk av varmgang i sikringsskap.
  • Visuell sjekk av anlegget.
  • Rådgivning.
  • Brannforebyggende sjekk og rådgivning.
  • Øvrig iht alle krav i NEK405-2.